Vitalija & Deimantas

Vedėjas: Aleksandras Karpavičius
Šventės vieta : Girionių sodyba
Dekoras : Živilė Bugailiškytė